4| | | : ประกาศ รีตู้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ! กรุณาถอนตู้ หากตู้สูญหาย ทางเราไม่รับผิดชอบ| | |3


ตารางคราฟของ กิจกรรม
อ่าน : ตารางคราฟไอเท็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ กิจกรรม ควรติดตามกิจกรรมทุกครั้ง

[ ใบคราฟ : Candy ]


ใช้ ปืน Renew 1 ชิ้น กับ
ใช้ หัว Renew 1 ชื้น และ
ใช้ เกราะ Renew 1 ชิ้น แลก
ได้รับ Candy 1 Ea
Craft Candy
ไอเท็มสำหรับ Craft

[ ใบคราฟ : Renew Adidas 5.5 ]


ใช้ Candy 35 ชิ้น แลก
Renew Adidas 5.5 1 Set
Craft WAR-MAG GOLD
ไอเท็มสำหรับ Craft

[ ใบคราฟ : WAR-MAG GOLD ]


ใช้ Candy 10 ชิ้น แลก
War-Mag Gold 500 Ea
Craft War-Mag Gold
ไอเท็มสำหรับ Craft

[ ใบคราฟ : DX GOLD ]


ใช้ Candy 10 ชิ้น แลก
DX GOLD 1500 Ea
Craft DX GOLD
ไอเท็มสำหรับ Craft

[ ใบคราฟ : TM SHIELD ]


ใช้ Candy 10 ชิ้น แลก
TM SHEILD 198 Ea
Craft TM SHIELD
ไอเท็มสำหรับ Craft